Giới Thiệu

Full Name : Lặng

Ngày sinh : 22-01-1996

Quê quán : HN

Nick Name : Lặng

Tình trạng hôn nhân : ... <3

Khi bạn sắp bỏ cuộc Hãy nhớ tới lý do khiến bạn bắt đầu

Công Việc

Coder - Kiếm Tiền Online,...